la storia del cinema in 100 film

(1/4) > >>

IrrequietA:
C'era giΰ un topic sui 10 film piω belli, divisi per categoria...
Dovessimo invece elencare i 100 film che hanno fatto la storia del cinema, quale mettereste?!

M.:
guarda ti riporto una classifica molto interessante, redatta tempo fa dai miei carissimi amici del cibicida.
alcune scelte forse  non le approvo, ma il lavoro che c'θ dietro θ davvero incredibile:Pur essendo ben nota la diffidenza dei cinefili nei confronti delle cosiddette classificazioni o graduatorie, lo staff de Il Cibicida ha voluto comunque stilare una top 100 dei film piω belli della storia del cinema, accettando quella che per qualsiasi critico θ piω che un’impresa ardua. Ovviamente nello scegliere i film da inserire la commissione si θ mossa secondo determinati criteri che illustrare adesso sarebbe impossibile. E' quasi un dovere menzionare tutti quei film che a malincuore e con una certa sofferenza della commissione non hanno trovato spazio in questa classifica: Mezzogiorno Di Fuoco, I Soliti Ignoti, L’Esorcista, Quo Vadis, M.A.S.H., Manhattan, Fargo, La Moglie Del Soldato, Il Corsaro Dell’Isola Verde, Quei Bravi Ragazzi, Velluto Blu, JFK, Il Filo Del Rasoio, Rebecca La Prima Moglie, Delitto Perfetto, Nato il 4 Luglio, Profondo Rosso, Balla Coi Lupi, Ed Wood, L’Esercito Delle 12 Scimmie, A.I., Philadelphia, Guerre Stellari, Zona Di Guerra, Mediterraneo, Heat, Novecento, Nascita Di Una Nazione, Il Laureato, La 25ma Ora, Riff Raff, Per Chi Suona La Campana, Gli Intoccabili, Alien, West Side Story, Divorzio All’Italiana, The Rocky Horror Picture Show, Il Dottor Zivago, The Blues Brothers – e tantissimi altri ancora. Conclusa questa parentesi introduttiva vi auguriamo una buona lettura, nella speranza che le nostre scelte siano di vostro gradimento. Grazie.


- posizione in classifica - titolo film - regista - anno -


100 Tutto Su Mia Madre – P. Almodovar – 1999
099 Platoon – O. Stone – 1986
098 Existenz – D. Cronenberg – 1999
097 La Ronde – M. Ophuls – 1950
096 Underground – E. Kusturika – 1995
095 I Migliori Anni Della Nostra Vita – W. Wyler – 1946
094 Frankenstein – J. Wale – 1931
093 Il Cielo Sopra Berlino – W. Wenders – 1987
092 Nuovo Cinema Paradiso – G. Tornatore – 1988
091 Il Regno – L. Von Trier – 1995
090 Scarface – B. De Palma – 1983
089 Soldato Blu – R. Nelson – 1970
088 Seven – D. Fincher – 1995
087 La Vita θ Bella – R. Benigni – 1997
086 Il Grande Lebowski – J. Coen – 1998
085 Via Col Vento – V. Fleming – 1939
084 Il Sorpasso – D. Risi – 1962
083 Dracula di Bram Stoker – F. F. Coppola – 1992
082 Il Gabinetto Del Dr. Caligari – R. Wiene – 1920
081 Gli Uccelli – A. Hitchcock – 1963
080 M - Il Mostro Di Dusseldorf – F. Lang – 1931
079 Toro Scatenato – M. Scorsese – 1980
078 La Vita θ Meravigliosa – F. Capra – 1946
077 Lanterne Rosse – Z. Yimou – 1991
076 Ordet – C. T. Dreyer – 1955
075 La Grande Guerra – M. Monicelli – 1959
074 Bella Di Giorno – L. Bunuel – 1968
073 La Finestra Sul Cortile – A. Hitchcock – 1954
072 La Ballata Di Stroszek – W. Herzog – 1977
071 Gioventω Bruciata – N. Ray – 1955
070 Senso – L. Visconti – 1954
069 Mulholland Drive – D. Lynch – 2001
068 E.T. L’Extraterrestre – S. Spielberg – 1982
067 Lulω – G. W. Pabst – 1928
066 Sentieri Selvaggi – J. Ford0 – 1956
065 Ombre Rosse – J. Ford – 1939
064 Il Conformista – B. Bertolucci – 1970
063 Rocco e i Suoi Fratelli – L. Visconti – 1960
062 Luci della Cittΰ – C. Chaplin – 1931
061 L’Occhio Che Uccide – M. Powell – 1960
060 Ben Hur – W. Wyler – 1959
059 Blow-Up – M. Antonioni – 1966
058 Lawrence D’Arabia – D. Lean – 1962
057 Il Ponte Sul Fiume Kwai – D. Lean – 1957
056 Roma Cittΰ Aperta – R. Rossellini – 1942
055 Notorius – A. Hitchcock – 1946
054 Effetto Notte – F. Truffaut – 1973
053 Rosemary’s Baby – R. Polanski – 1967
052 Tempi Moderni – C. Chaplin – 1936
051 Rapacitΰ – E. Von Stroheim – 1925
050 Freaks – T. Browning – 1932
049 Dracula – T. Browning – 1931
048 Il Decalogo – K. Kieslowski – 1989
047 L’Angelo Azzurro – J. Von Sternberg – 1930
046 Fronte Del Porto – E. Kazan – 1954
045 Pulp Fiction – Q. Tarantino – 1994
044 La Corazzata Potemkin – S. M. Ejzenstejn – 1925
042 Full Metal Jacket – S. Kubrick – 1987
041 A Qualcuno Piace Caldo – B. Wilder – 1959
040 Barry Lyndon – S. Kubrick – 1975
039 Easy Riders – D. Hopper – 1969
038 Casablanca – M. Curtiz – 1942
037 Orizzonti Di Gloria – S. Kubrick – 1957
036 Schindler’s List – S. Spielberg – 1933
035 Blade Runner – R. Scott – 1982
034 Rashomon – A. Kurosawa – 1950
033 Il Padrino Parte II – F. F. Coppola – 1974
032 8 ½ – F. Fellini – 1963
031 C’Era Una Volta Il West – S. Leone – 1969
030 Fight Club – D. Fincher – 1999
029 Metropolis – F. Lang – 1926
028 La Grande Illusione – J. Renoir – 1937
027 The Elephant Man – D. Lynch – 1980
026 Chinatown – R. Polanski – 1974
025 Shining – S. Kubrick – 1980
024 I 400 Colpi – F. Truffaut – 1959
023 Il Cacciatore – M. Cimino – 1979
022 I Sette Samurai – A. Kurosawa – 1954
021 Ladri di Biciclette – V. De Sica – 1948
020 Alexander Nevsky – S. M. Ejzenstejn - 1938
019 Il Silenzio Degli Innocenti – J. Demme – 1991
018 Il Posto Delle Fragole – I. Bergman – 1957
017 Brazil – T. Gilliam – 1985
016 Intrigo Internazionale – A. Hitchcock – 1959
015 Il Dottor Stranamore – S. Kubrick – 1964
014 Nosferatu – F. W. Murnau – 1922
013 Qualcuno Volς Sul Nido Del Cuculo – M. Forman – 1975
012 La Donna Che Visse Due Volte – A. Hitchcock – 1958
011 Il Padrino – F. F. Coppola – 1972
010 Taxi Driver – M. Scorsese – 1976
009 Arancia Meccanica – S. Kubrick – 1971
008 Psycho – A. Hitchcock – 1960
007 La Dolce Vita – F. Fellini – 1960
006 Quarto Potere – O. Welles – 1941
005 Viale Del Tramonto – B. Wilder – 1950
004 C’era Una Volta In America – S. Leone – 1984
003 Il Settimo Sigillo – I. Bergman – 1956
002 Apocalypse Now – F. F. Coppola – 1979
001 2001: Odissea Nello Spazio – S. Kubrick – 1968


DiscoPartyZero?:
vedo che i piω i titolati sono stati girati negli anni 50\60\70

sta cosa mi fa pensare

Niqola:
91° lars, e con il regno poi (figata assurda, ma ha fatto di meglio)
meno male che c'θ stanley un pς ovunque

sbrignef:
Si ma cazzo che non ce ne sia uno e dico uno di Eastwood???? :blink: :blink:
Sono giustificati, θ sempre dura fare ste classifiche.

Navigazione

[0] Indice dei messaggi

[#] Pagina successiva